Naslovna Djelatnosti Ostale djelatnosti

Ostale djelatnosti

  • Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije prema normi EN 206-1 i TPBK.
  • Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije prema normi EN 206-1 i TPBK (složene građevine)
  • Ispitivanje vodonepropusnosti mortova i žbuke
  • Kontrolno ispitivanje plivajućih glazura (estriha)
  • Ispitivanje modula zbijenosti zemljanih i nosivih slojeva tla (nasipa), metodom kružne ploče i izrada izvješća o ispitivanju zbijenosti tla za građevinu

 

Pojedinačne djelatnosti:

  • kontrola suglasnosti s uvjetima projekta za AB konstrukcije u fazi izvođenja kompletna ispitivanja fizikalno-mehaničkih svojstava u cilju certificiranja predgotovljenih betonskih elemenata, betonske galanterije (opločnici, ivičnjaci), betonski i glineni blokovi za zidanje, puna i šuplja opeka, betonski i glineni crijepovi, fert gredice i ulošci...
  • istražni radovi na terenu u cilju određivanja patologije elemenata AB konstrukcije
  • kontrola kvalitete izvedbe sanacijskih radova i materijala za AB konstrukcije

Obrasci